Pankras Projectmanagement

Project Web Applicatie personenauto(WAP)

Herstart project uitgevoerd en landelijke implementatie voor de front office van Meeus voorbereid. Project gemanaged,  aspecten waren requirements definiëren, ontwerp, software ontwikkeling door leverancier, systeem- en acceptatie testen en overdragen naar beheer op basis van de SLA.
Project Conversie van het ANVA systeem(financieel systeem)

Binnen Meeus een bedrijfskritisch systeem. Conversie moest in een korte tijd worden uitgevoerd. Verantwoordelijk voor de coördinatie, organisatie van de voorlichting, gebruikersacceptatietesten en de nazorg.

Interim Manager Ontwikkelteam

Leiding gegeven aan een team van 5 ICT professionals.
MEEUS, Breda
Van 04/2008 tot 12/2008

Senior Projectmanager
Interim Manager

Detachering via Contakt Consulting