Pankras Projectmanagement

Project introduceren testen, SFS pensioenfonds schildersbedrijven, (Rijswijk).

Het project bestond uit de deelprojecten:
·       Huidige en gewenste (test)situatie anlyseren(TPI);
·      
TMAP uitgebreid geïmplementeerd. 

Millennium projecten:

Nedloyd Road Gargo (Moerdijk)
Nedloyd Districenters (Rotterdam)
Technische Universiteit (Eindhoven)
Technische Universiteit Brabant (Tilburg)

Verantwoordelijk voor millennium projecten, van initiatie t/m decharge. Taken waren onder andere: het plan van aanpak definiëren, awareness creëren door presentaties en workshops, testen, voortgang bewaken van migraties en conversies, het rapporteren aan directie.

Project ketenanalyse, Ministerie van Veiligheid en Milieu(landelijk).

In het kader van de millennium problematiek een Ketenanalysemethode ontwikkeld en toegepast waarmee maatschappelijk vitale ketens in kaart werden gebracht. Voorbeelden van ketens waren het vervoer van goederen over water of over de weg. Ketens en de bijbehorende bedrijfsprocessen werden in kaart gebracht door het geven van workshops en het houden van audits.

Getronics, landelijk
van 04/1998 tot 04/2000
Projectmanager
Test adviseur

Detachering via Getronics