Pankras Projectmanagement

                                     

Bedankt voor uw belangstelling. Ik ben Paul Pankras, een ervaren, zelfstandig en onafhankelijke senior projectmanager en programmamanager. Mijn ervaring en kennis wil ik graag met u als opdrachtgever delen door uw projecten of programma's te managen.

 Aanpak

Het gebeurt nog vaak dat een projectmanager veel tijd moet steken in het schrijven van een uitgebreid plan van aanpak inclusief gedetailleerde productbeschrijvingen en een nauwkeurige planning in uren en geld voor de gehele duur van het project. Vervolgens wordt al deze informatie niet of nauwelijks gelezen, ontbreekt er commitment en is alles tot stand gekomen zonder een business case om aan te kunnen refereren. Daarna volgt de uitvoering volgens een tot op de letter geïmplementeerde  projectmanagementmethode die wordt gekenmerkt door regels, procedures, verantwoordingsdocumenten, een starre projectmanagement organisatie en onpersoonlijke relaties. Tijdens die uitvoering gaat vervolgens de meeste tijd verloren aan het opleveren van allerlei projectvoortgangsdocumentatie om zo toch vooral te kunnen verklaren waarom het plan, de producten en de planning niet voldoen.

Op deze wijze maak je geen goed gebruik van de projectmanager en projectmanagement. Kijk eerst waarom we het project überhaupt doen, is het haalbaar, wat is de uitdaging of het probleem? Eerst voordenken, nadenken en dan doen. Maak vervolgens een keuze voor  alleen de  noodzakelijke zaken die echt bijdragen,  organiseer dat , voer het gezamenlijk uit met alle belanghebbenden en doe het iteratief met de nadruk op snel resultaten laten zien. Daarmee  voorkom je het risico van voortschrijdend inzicht op een  te laat tijdstip. Voortschrijdend inzicht is altijd een probleem bij te strak ingeregelde projecten, daar is geen ruimte voor gereserveerd. Een opdrachtgever weet vaak pas echt wat hij of zij wil als een deel van de werkende versie van een product getoond wordt. Een product kan in dit geval van alles zijn.  

Een meer flexibele en pragmatische werkwijze volgen is  lastig omdat we over het algemeen van zekerheden houden. Vooral alle stappen volgen, niet afwijken, geen risico’s nemen, consensus bij iedereen en grote hoeveelheden aan product- en  projectdocumentatie. Andere drempels voor een goede samenwerking zijn het dedicated inzetten van mensen voor een project en het bij elkaar brengen van mensen uit verschillende afdelingen en disciplines.

Dit alles vraagt meer projectmanagement senioriteit en - ervaring van de projectmanager. Ik heb als Certified Senior Project Manager IPMA   Level B die ervaring en senioriteit en wil u daarbij graag helpen.